Tarieven: 


We werken voor iedereen aan derdebetalersregeling.

Concreet wil dit zeggen dat iedereen waarvoor de aansluiting bij een mutualiteit in orde is, enkel het remgeld moet betalen.

Hebt u een GMD bij onze praktijk, dan betaal je €4 voor een consultatie.

Hebt u een GMD bij een andere arts dan betaal je €6 (€10 na 18u).


Personen met verhoogde terugbetaling betalen €1.